آرشیو دسته بندی : سکسیونر

خانه بایگانی توسط دسته بندی "سکسیونر"
هیچ تصویری یافت نشد

انواع سکسیونر

سکسیونر یکی از تجهیزات اصلی در هر ایستگاه برق فشار قوی سکسیونرها (Sectionner) هستند. لفظ ...

طراحی و توسعه توسط :هیرمند وب