اتوماسیون صنعتی نادر | تابلو برق | دژنکتور |ترانسفورماتور | سکسیونر | کابل کراسلینک

اتوماسیون صنعتی نادر فروش انواع محصولات فشار قوی و ضعیف اعم از،تابلو برق ،دژنکتور ،ترانسفورماتور ،سکسیونر ،کابل کراسلینک ، روغن ترانسفورماتوردر ایران می باشد

خانهروغن ترانسفورماتورروغن ترانسفورماتور ایرانول ترانس D

روغن ترانسفورماتور ایرانول ترانس D

تماس بگیرید

توضیحات

روغن ترانسفورماتور ایرانول ترانس D

ایرانول ترانس D

روغن ترانسفورماتور

ایرانول ترانس D با استفاده از روغن پایه نفتنیک گزینش شده ، بدون مواد بازدارنده و خواص دی الکتریک عالی ونقطه ریزش پایین جهت مصرف در سیستم های الکتریکی که خاصیت اکسیداسیون معمولی مورد نیاز باشد، تولید گردیده‌است.

سطوح کارایی

  • ۶۰۲۹۶:۲۰۰۳

طراحی و توسعه توسط :هیرمند وب