اتوماسیون صنعتی نادر | تابلو برق | دژنکتور |ترانسفورماتور | سکسیونر | کابل کراسلینک

اتوماسیون صنعتی نادر فروش انواع محصولات فشار قوی و ضعیف اعم از،تابلو برق ،دژنکتور ،ترانسفورماتور ،سکسیونر ،کابل کراسلینک ، روغن ترانسفورماتوردر ایران می باشد

خانهروغن ترانسفورماتورروغن ترانسفورماتور ایرانول ترانس DN

روغن ترانسفورماتور ایرانول ترانس DN

تماس بگیرید

توضیحات

روغن ترانسفورماتور ایرانول ترانس DN

ایرانول ترانس DN

روغن ترانسفورماتور

ایرانول ترانس DN با استفاده از روغن پایه نفتنیک گزینش شده، بدون مواد بازدارنده و خواص دی الکتریک عالی ونقطه ریزش پایین جهت مصرف در سیستم های الکتریکی که خاصیت اکسیداسیون معمولی مورد نیاز باشد، تولید گردیده است.

سطوح کارایی

  • ۶۰۲۹۶(۲۰۱۲),Nynas Nytro Libra Origin

طراحی و توسعه توسط :هیرمند وب